Pain in hip

ΒΛΑΒΕΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Η σπονδυλική στήλη είναι το υποστηρικτικό σύστημα του σώματος και η σημασία της για τη λειτουργικότητά του είναι καταλυτική. Κατά συνέπεια τυχόν δυσλειτουργία της εξαιτίας βλαβών μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα του ατόμου και να συνδέεται με σημαντικούς περιορισμούς, γι’ αυτό και οι βλάβες σπονδυλικής στήλης πρέπει να τυγχάνουν εξειδικευμένης και κατάλληλης αντιμετώπισης.

circles circles
circles

Βλάβες σπονδυλικής στήλης

Οι βλάβες της σπονδυλικής στήλης μπορούν να διακριθούν σε πλήρεις και ατελείς. Μια πλήρης βλάβη της σπονδυλικής στήλης ακυρώνει κάθε νευρολογική λειτουργία από το σημείο της βλάβης και κάτω, ενώ μια ατελής βλάβη επιτρέπει έναν βαθμό νευρολογικής λειτουργίας.

Οι συνηθέστερες βλάβες σπονδυλικής στήλης είναι οι ακόλουθες:

Οστικές κακώσεις: Είναι τα κατάγματα στους σπονδύλους που είτε προέρχονται από κάποιον βαρύ τραυματισμό είτε είναι απόρροια της οστεοπόρωσης και μπορεί να προκύψουν χωρίς να ασκηθούν μεγάλες πιέσεις στη σπονδυλική στήλη. Τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης μπορεί να εντοπισθούν σε όλες τις μοίρες της, αυχενική, θωρακική, οσφυϊκή και ιερή.

Εξαρθρήματα: Όταν ένας σπόνδυλος της σπονδυλικής στήλης μετατοπίζεται εξαιτίας βλάβης σε συνδέσμους ή αρθρώσεις τότε μιλάμε για εξαρθρήματα.

Σπονδυλολίσθηση και σπονδυλόλυση: Αφορούν και οι δύο την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Στην σπονδυλολίσθηση έχουμε μετατόπιση σπονδύλου ή, όπως φανερώνει και το όνομά της, ολίσθησή του σε κάποιον άλλον σπόνδυλο. Στην περίπτωση της σπονδυλόλυσης έχουμε τη λύση της συνέχειας του οστού μεταξύ των αρθρικών αποφύσεων. Προκαλούνται από κατάγματα κοπώσεως, σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ μπορεί να οφείλονται και σε γενετικά αίτια.

Θλάσεις της σπονδυλικής στήλης: Είναι οι τραυματισμοί στα μαλακά μόρια της σπονδυλικής στήλης, όπως είναι οι τένοντες, οι σύνδεσμοι και οι μύες. Μεταξύ αυτών των βλαβών περιλαμβάνεται και η βλάβη στο νωτιαίο μυελό, η αιμορραγία εντός του νωτιαίου μυελού. Η σοβαρότερη εκδήλωσή της είναι η διατομή του νωτιαίου μυελού, που συνιστά μη αναστρέψιμη βλάβη.

Κακώσεις σε μεμονωμένα νεύρα: Είναι κακώσεις που εντοπίζονται σε μεμονωμένα νεύρα της σπονδυλικής στήλης.

Κακώσεις στα νευρικά πλέγματα: Πρόκειται για κακώσεις στις ομάδες των νεύρων που εντοπίζονται στην έξοδο του σπονδυλικού σωλήνα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο τραυματισμός στο βραχιόνιο πλέγμα μετά από κάταγμα της κλείδας.

Ρήξη μεσοσπονδύλιου δίσκου: Εκδηλώνεται με συμπτώματα δισκοκήλης. Το εσωτερικό του δίσκου εκρέει μέσα από τον σπονδυλικό σωλήνα, με συνέπεια να πιέζονται ή να εγκλωβίζονται τα νεύρα. Ο ερεθισμός στα νεύρα οδηγεί σε πόνο, μουδιάσματα και αδυναμία στα άνω ή τα κάτω άκρα.

Κακώσεις σε αγγεία παράπλευρα της σπονδυλικής στήλης: Μια τέτοια κάκωση είναι αυτή της σπονδυλικής αρτηρίας στον αυχένα.

Για τον εντοπισμό της βλάβης στη σπονδυλική στήλη απαιτούνται απεικονιστικός έλεγχος, όπως ακτινογραφίες, αξονική τομογραφία και μαγνητική τομογραφία, αλλά και νευρολογική εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει αδυναμία κίνησης, έλλειψη αίσθησης ή μούδιασμα στα χέρια ή στα πόδια.

Η αντιμετώπιση μιας βλάβης στη σπονδυλική στήλη μπορεί να είναι συντηρητική (ακινητοποίηση και φαρμακευτική θεραπεία) ή χειρουργική και απαιτεί εξειδικευμένο ιατρό.

Σπονδυλική Στένωση: Οσφυϊκή στένωση (ή οσφυϊκή σπονδύλωση) ονομάζεται η εκφυλιστική κατάσταση όπου μειώνεται το εύρος του σπονδυλικού σωλήνα, με αποτέλεσμα να πιέζονται τα νεύρα του οσφυϊκού πλέγματος. Η πάθηση εμφανίζεται σε μεσαίας και μεγάλης ηλικίας άτομα. Η αντιμετώπιση είναι αρχικά συντηρητική και σε πιο προχωρημένα στάδια χειρουργική με πεταλεκτομή με ή χωρίς σπονδυλοδεσία.

Η σπονδυλική στένωση είναι ένα εκφυλιστικό φαινόμενο (δηλ. οφείλεται σε χρόνια καταπόνηση και φθορά της σπονδυλικής στήλης), αλλά επιπλέον, υπάρχουν και άνθρωποι που γεννιούνται με στενότερο σπονδυλικό σωλήνα. Οι άνθρωποι αυτοί εκδηλώνουν σε νεότερη ηλικία τα συμπτώματα της οσφυϊκής στένωσης.

Οι βλάβες σπονδυλικής στήλης εκδηλώνονται με οξύ ή χρόνιο πόνο στη μέση, που συνοδεύεται από πόνο στα πόδια, που μπορεί να επιδεινώνεται με την όρθια στάση και τη βάδιση και υφίεται με την καθιστή και την ύπτια θέση.

Ο ιδιαίτερος αυτός πόνος ονομάζεται διαλείπουσα χωλότητα διότι ο ασθενής είναι σα να χωλαίνει (κουτσαίνει). Στην αρχή η διαλείπουσα χωλότητα είναι ήπια και εμφανίζεται σε μεγάλες αποστάσεις βάδισης πχ 500 – 1000 μέτρα. Σε πιο προχωρημένα στάδια, η απόσταση μειώνεται και ο ασθενής σταματάει κάθε 50 – 100 μέτρα (ή και λιγότερο) για να φύγει ο πόνος.

Επίσης μπορεί να υπάρχουν μουδιάσματα και μυϊκή αδυναμία στα πόδια. Σε σοβαρές δισκοκήλες ιδιαίτερα μπορεί έχουμε μαζική πίεση των νεύρων στην οσφύ και να εκδηλώνονται τα συμπτώματα της ιππουριδικής συνδρομής.