ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ

Ο στόχος της ανακατασκευής του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου (ΠΧΣ) είναι να επιστρέψει η λειτουργική σταθερότητα στο γόνατο, να επιστρέψει ο ασθενής στην πλήρη δραστηριότητα, καθώς και να αποφευχθεί κάθε περαιτέρω ζημία του μηνίσκου ή του χόνδρου που μπορεί να οδηγήσουν σε πρώιμη έναρξη οστεοαρθρίτιδας.

Η ανάγκη λοιπόν της ιδανικής τοποθέτησης του μοσχεύματος είναι επιτακτική και σε αυτό αποσκοπεί η χρήση ειδικών τεχνικών που βελτιστοποιούν το χειρουργικό αποτέλεσμα.

circles circles
circles

Με το Ρομποτικό μηχάνημα NAVIO 7 θα δίνεται η δυνατότητα να προσδιορίσουμε την ακριβή θέση των οστικών τούνελ στον μηρό και στην κνήμη και να εξασφαλίσουμε την ανατομική τοποθέτηση του μοσχεύματος. Αυτός ο προσδιορισμός θα γίνεται με μια υψηλής ακρίβειας υπέρυθρη κάμερα και την χρήση ειδικών ανιχνευτών σήματος (trackers) τα οποία είναι στερεωμένα στον ασθενή.

Προεγχειρητικά θα γίνεται μέτρηση της αστάθειας του γόνατος και καταγράφεται στον υπολογιστή. Με βάση το προεγχειρητικό πλάνο μας εισάγουμε τις πληροφορίες του γεωμετρικού σχεδιασμού των οστικών τούνελ και των ανατομικών σημείων εισόδου του μοσχεύματος.

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της Ρομποτικής τελευταίας τεχνολογίας γίνεται η αποκατάσταση του ΠΧΣ με ανατομικά και ισομετρικά κριτήρια.

Η χειρουργική του ΠΧΣ είναι απαιτητική. Με την χρήση καινοτόμων τεχνολογικών μεθόδων, η αποκατάσταση του συνδέσμου γίνεται απολύτως ανατομικά, ελέγχοντας συνεχώς τα στάδια της επέμβασης στον υπολογιστή και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο επιπλοκών.

Αναμένοντας το νέο λογισμικό του NAVIO 7, το οποίο θα προσαρμοστεί στο ήδη υπάρχων μηχάνημα θα είμαστε πλέον σε θέση να πραγματοποιούμε την αποκατάσταση μιας μεγάλης γκάμας αθλητικών κακώσεων με την τέχνη της Ρομποτικής Χειρουργικής.