ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ NAVIO 7

ΣΧΕΔΙΟ – ΛΟΓΙΚΗ

Ρομποτική επόμενης γενιάς με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας διεγχειρητικό λογισμικό

στα χέρια των πλέον εξειδικευμένων χειρουργών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το χειρουργικό σύστημα Smith & Nephew NAVIO ™ είναι ένα σύστημα χειρουργικού σχεδιασμού, πλοήγησης και διεγχειρητικής απεικόνισης σε συνδυασμό με ένα έξυπνο όργανο για τη γλυπτική των οστών. Το NAVIO 7 βοηθάει τον χειρουργό να σχεδιάζει και να εκτελεί μια διαδικασία που περιλαμβάνει την προετοιμασία των οστών για την μονοδιαμερισματική αντικατάσταση του γόνατος (UKR), την αρθροπλαστική της επιγονατίδας (PFA), την ολική αρθροπλαστική (πρωτογενής & αναθεώρηση) του γόνατος (ΤΚΑ), την ολική αρθροπλαστική (πρωτογενής & αναθεώρηση) του ισχίου (THA) και την αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων (ρομποτική αποκατάσταση Προσθίου Χιαστού, Οπισθίου Χιαστού και Χόνδρινων βλαβών γόνατος & ισχίου)

Το σύστημα αποτελείται από ένα υποβοηθούμενο από υπολογιστή χειρουργικό όργανο ελέγχου, ένα εμπορικά διαθέσιμο χειρουργικό τρυπάνι, και ένα λογισμικό σχεδιασμού με τεχνολογία τυπικής πλοήγησης.

Το λογισμικό NAVIO 7 Surgical System αποτελείται από μία υπομονάδα διαχείρισης ασθενών και χρήστη, έναν χειρουργικό προγραμματιστή και μία διεγχειρητική μονάδα κοπής. Το χειρουργικό σύστημα NAVIO 7 χρησιμοποιεί την εντοπισμένη θέση της χειρουργικής ράβδου για τον έλεγχο της δέσμευσης κοπής στο οστό που προορίζεται να αφαιρεθεί. Αυτός ο έλεγχος κοπής βασίζεται στην εγγύτητα του κοπτικού εργαλείου στην προγραμματισμένη επιφάνεια στόχο του οστού.

Το σύστημα καμερών επικοινωνεί τη σχετική θέση του κοπτικόυ εργαλείου, το μηριαίο και την κνήμη (μέσω συστοιχειών άκαμπτων ιχνηλατών) στον υπολογιστή, ο οποίος εκτελεί αλγόριθμους που ελέγχουν την χειρολαβή. Το ποδοκίνητο πεντάλ NAVIO προσφέρεται ως εναλλακτική λύση στην οθόνη αφής παρακολούθησης για να προχωρήσει ο χειρουργός στη διαδικασία ή όταν τα σημεία δεδομένων συλλέγονται και το πεντάλ ποδιού Anspach ελέγχει το τρυπάνι Anspach.

Το χειρουργικό σύστημα NAVIO 7 ενσωματώνει ένα λεπτομερές περιβάλλον εργασίας χρήστη

που παρέχει ρύθμιση της διαδικασίας, κατάσταση παρακολούθησης, οπτικούς δείκτες, και την πρόοδο της κοπής του οστού σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Το οστό του ασθενούς παρασκευάζεται σύμφωνα με ένα διεγχειρητικό πλάνο που συνδυάζει πληροφορίες σχετικά με τα μαλακά μόρια και την ανατομία του γόνατος με ελεγχόμενη απομάκρυνση του πάσχοντος οστού και την ιδανική ευθυγράμμιση των κάτω άκρων.

Το σετ εργαλείων NAVIO αποτελείται από δίσκο δύο επιπέδων που περιέχει όλα τα απαιτούμενα όργανα για μια χειρουργική επέμβαση με τη βοήθεια του NAVIO, όπως μια ρομποτικά ελεγχόμενη χειρολαβή NAVIO, ένα οστικό τρυπάνι Anspach, εναλλάξιμους υποδοχείς, συστοιχίες ιχνηλατών, προστατευτικό ιστών, υλικό οστικών ιχνηλατών και σφιγκτήρες, έναν Z-άγκιστρο έλξης και μία ράσπα που έχει μία επίπεδη και στρογγυλεμένη επιφάνεια.

Η εφαρμογή NAVIO για την ολική αρθροπλαστική του γόνατος απαιτεί ένα επιπλέον σύνολο εργαλείων που περιλαμβάνει επαναχρησιμοποιούμενους οδηγούς κοπής NAVIO 7, εργαλείο απεικόνισης σχεδίου και τους οδηγούς τρυπανιών JOURNEY ™ II, LEGION ™ και GENESIS ™ II.

Οι συσκευές του χειρουργικού συστήματος NAVIO 7 δεν περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες, ιστούς ή προϊόντα αίματος.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Συμβατικά εργαλεία

Η αποκατάσταση του ουδέτερου μηχανικού άξονα στο κάτω άκρο μέσω της αρθροπλαστικής έχει παραδοσιακά χρησιμοποιήσει χειροκίνητα εργαλεία για να καθοδηγήσει την τοποθέτηση του εμφυτεύματος και να καθορίσει πού να κοπεί το οστό αναφορικά με τα ανατομικά ορόσημα. Τα χειροκίνητα εργαλεία περιλαμβάνουν ράβδους ευθυγράμμισης που είναι ενδο- ή εξωμυελικοί που επικεντρώνουν και ευθυγραμμίζουν τα εξαρτήματα ανάλογα με το χειρουργικό πλάνο.

Οι οδηγοί ενδομυελικής και εξωμυελικής ευθυγράμμισης στερούνται ακρίβειας, δεν είναι προσαρμοσμένοι στην ανατομική μορφολογία του κάθε ασθενή και μπορεί να οδηγήσει σε ακούσιες αποκλίσεις από το χειρουργικό πλάνο. Έχει αναφερθεί ανακριβής ευθυγράμμιση να συμβαίνει σε περιπτώσεις όπου τα εργαλεία ήταν συμβατικά σε περίπου 30% των ολικών αρθροπλαστικών και σε 40% έως 60% των μονοδιαμερισματικών αρθροπλαστικών του γόνατος.

Η μηχανική κακή ευθυγράμμιση με απόκλιση > 3 ° έχει αναφερθεί σε περισσότερο από το 10% των ολικών αρθροπλαστικών του γόνατος που ισοδυναμεί με υψηλότερο κίνδυνο αυξημένης φθοράς, κακή λειτουργία, πρόωρη χαλάρωση και μειωμένη επιβίωση του εμφυτεύματος.

Ψηφιακά υποβοηθούμενη πλοήγηση

Τα συστήματα αυτά προορίζονται να βελτιώσουν διεγχειρητικά την ευθυγράμμιση, την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και την εξισορρόπηση των συνδέσμων του γόνατος.

Τα μειονεκτήματα της διεγχειρητικής βοήθειας υπολογιστών είναι ο αυξημένος λειτουργικός χρόνος, το υψηλότερο κόστος για τον εξοπλισμό, η έκθεση σε ακτινοβολία για την απεικόνιση και η μεγάλη καμπύλη εκμάθησης.

Τεχνολογίες υποβοηθούμενες από σύστημα ρομποτικής

Πέρα από την πλοήγηση προστέθηκε περίπου πριν από 20 χρόνια ένας ρομποτικός μηχανισμός για χρήση σε αρθροπλαστική γονάτου για να εκτελέσει περισσότερο ακριβείς οστεοτομίες και να πετύχει ακόμη καλύτερη ευθυγράμμιση με στόχο την αποκατάσταση της φυσιολογικής κινηματικής του γόνατος.

Μερικά πρώιμα ρομποτικά συστήματα θεωρήθηκαν ως υπερβολικά περίπλοκα, ιδιαίτερα κατά την τοποθέτηση των σημείων καταγραφής. Υπήρξε υψηλό κόστος, οι χειρουργικοί χρόνοι ήταν εκτεταμένοι και αναφέρθηκαν ανησυχίες για την ασφάλεια των αυτόνομων μονάδων που είχε ως αποτέλεσμα ορισμένα συστήματα να αποσυρθούν.

Για την ολική και μερική αντικατάσταση του γόνατος, τα ρομποτικά συστήματα βοηθούν ώστε οι χειρουργοί να αποφεύγουν τα σφάλματα και να εξασφαλίζουν περισσότερο την φυσική κινηματική της άρθρωσης.

Οι μελέτες έχουν αναφέρει τη ρομποτική τεχνική για αποκατάσταση του ιδανικού ουδέτερου μηχανικού άξονα στο 97% των περιπτώσεων και την επίτευξη μεγαλύτερης ακρίβειας των οστεοτομιών σε όλα τα επίπεδα σε σχέση με την πλοήγηση.

Τα ρομποτικά συστήματα περιλαμβάνουν παθητικά, ημιενεργά και ενεργά συστήματα με ρομποτικό βραχίονα και ρομποτικά καθοδηγούμενα εργαλεία κοπής. Η τεχνολογία με ρομποτική υποστήριξη απαιτεί μόνο μια μικρή καμπύλη εκμάθησης.

Το χειρουργικό σύστημα NAVIO ™ συνδυάζει τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος πλοήγησης, με μια ρομποτική τεχνική χειρός και χειρουργικό προγραμματισμό ειδικά για τον κάθε ασθενή.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η ελάχιστη καμπύλη εκμάθησης του επιτρέπει σε λιγότερο έμπειρους χειρουργούς την επίτευξη ακριβούς ευθυγράμμισης και επιτυχίας με κλινικά αποτελέσματα ισοδύναμα με εκείνα που λαμβάνονται από χειρουργούς με τεράστιες εμπειρίες.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ: NAVIO SURGICAL SYSTEM

Η εμπιστοσύνη της φορητής ρομποτικής

Η λαβή NAVIO με ακρίβεια απομακρύνει το οστό που προσδιορίζεται από τον χειρουργό με βάση το προεγχειρητικό πλάνο ειδικά σχεδιασμένο για κάθε ασθενή.

Το χειρουργικό σχέδιο ενισχύεται με δύο τύπους ρομποτικών τρόπων ελέγχου, τον Έλεγχο έκθεσης και τον Έλεγχο ταχύτητας.

Ο χειρουργός μπορεί να εναλλάσσει μεταξύ αυτών των δύο κοπής ή/και να απενεργοποιήσει και τις δύο λειτουργίες ελέγχου.

Έλεγχος έκθεσης

Ο έλεγχος της έκθεσης ρυθμίζει την έκθεση του burr σε σχέση με ένα σημείο προστασίας. Εάν ο χειρουργός παραβιάζει ένα μέρος του οστού που είναι να μην κοπεί, το χειρουργικό σύστημα NAVIO αναστέλλει την περιστροφή, απενεργοποιώντας το κόψιμο.

Το λογισμικό του συστήματος ρυθμίζει το βάθος της κοπής προσαρμόζοντας το έκθεση του bur έξω από την ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια του Ελέγχου έκθεσης, το bur περιστρέφεται με πλήρη ισχύ (80.000 σ.α.λ.), ανεξάρτητα από το επίπεδο έκθεσης.

Ελεγχος ταχύτητας

Ο έλεγχος ταχύτητας ρυθμίζει την ταχύτητα του bur από 0 έως 80.000 σ.α.λ., ανάλογα με τη θέση του. Η λειτουργία ελέγχου περιορίζει την ταχύτητα της περιστροφής ή απενεργοποιεί την κίνηση του bur εξ ολοκλήρου εάν έχει επιτευχθεί η επιφάνεια στόχου.

Η κίνηση του bur επίσης σταματά αν αυτό κινείται έξω από τα επιτρεπόμενα όρια του οστού.

ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΟΝΑΤΟΣ

Το ρομποτικό σύστημα χρησιμοποιεί μια υβριδική προσπέλαση για την πλήρη παρασκευή του οστού με την συνδυασμένη χρήση των κοπτικών εργαλείων. Το οστό του μηρού και της κνήμης ετοιμάζεται ώστε να λάβει τους ειδικούς οδηγούς του NAVIO SYSTEM το οποίο καθοδηγεί τα κοπτικά εργαλεία.

Πλοήγηση χωρίς απεικόνιση

  • Αποστειρωμένοι υπέρυθροι ανακλαστικοί δίσκοι μίας χρήσης που χρησιμοποιούνται ως μέρος του συστήματος NAVIO ™ για την παροχή οπτικής παρακολούθησης.
  • Χρησιμοποιείται η κάμερα παρακολούθησης υπέρυθρων του συστήματος NAVIO για να καθορίσει τη θέση του σημειακού στειλεού και του άκρου του κοπτικού bur, ώστε να παρακολουθείται η κίνηση τους με τη σάρωση της θέσης των ανακλαστικών ιχνηλατών σε σχέση με τη θέση των ιχνηλατών που είναι στερεωμένοι στο μηριαίο οστούν και την κνήμη του ασθενούς.

Υπέρυθρη κάμερα

Η κινητή κάμερα υπέρυθρης παρακολούθησης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της θέσης του σημειακού στειλεού και του χειρουργικού άκρου του bur εντοπίζοντας με σάρωση της θέσης των ανακλαστικών ιχνηλατών σε σχέση με

τη θέση των ιχνηλατών τοποθετημένων στο μηριαίο οστούν και την κνήμη του ασθενούς.

NAVIO cart

Το κινητό σύστημα περιέχει την οθόνη αφής, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, το ηλεκτρικό σύστημα μονάδας ολοκλήρωσης, έναν υπολογιστή και μια αδιάλειπτη παροχή ρεύματος (UPS). Επίσης υπάρχει το καλώδιο τροφοδοσίας Anspach® και το σύστημα ελέγχου ποδιού του συστήματος NAVIO.

Φορητότητα

Η μετακίνηση του συστήματος είναι εύκολη από χειρουργική αίθουσα σε αίθουσα παρέχοντας ευελιξία και αποτελεσματικότητα κάνοντας εφικτή την χρήση του σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Εργαλειοθήκες

Κιτ εργαλείων NAVIO ™

Το κιτ εργαλείων NAVIO αποτελείται από ένα δίσκο δύο επιπέδων που περιέχει τα απαιτούμενα εργαλεία για τις αρθροπλαστικές του γόνατος με χρήση του Χειρουργικού συστήματος NAVIO.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Καταχώριση δεδομένων χωρίς αξονική ή μαγνητική τομογραφία

Ένα τρισδιάστατο μοντέλο του χόνδρου και του οστού του ασθενούς συλλαμβάνεται μέσω άμεσης χαρτογράφησης των επιφανειών. Το χειρουργικό σύστημα NAVIO ™ το κάνει χωρίς να χρειάζεται αξονική ή μαγνητική τομογρσφία και επιτρέπει στους χειρουργούς, το προσωπικό και τους ασθενείς την εμπειρία ενός πλάνου για τον ασθενή χωρίς τα επιπλέον βήματα που συνδέονται με αυτές που μπορεί να αυξήσουν το κόστος ή να καθυστερήσουν την εγχείρηση.

Διεγχειρητικός σχεδιασμός ειδικά για τον ασθενή ελεγχόμενος από τον Χειρουργό

Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων σχεδιάζεται σε πραγματικό χρόνο και εικόνα χρησιμοποιώντας την κάθετη διατομή και εικόνες τρισδιάστατες της επιφάνειας των οστών.

Προετοιμασία των οστών

Η πατενταρισμένη τεχνολογία χειρός NAVIO ™ αφαιρεί μόνο το οστό που

καθορίζεται από το χειρουργικό πλάνο. Η απομάκρυνση των οστών εμφανίζεται στην οθόνη NAVIO σε πραγματικό χρόνο επιτρέποντας στον χειρουργό να εκτιμά συνεχώς την ανατομία του ασθενούς.

Επιβεβαίωση

Το μετεγχειρητικό εύρος της κίνησης αξιολογείται από τη συλλογή δεδομένων ευθυγράμμισης κατά τη μετακίνηση του ποδιού μέσω κάμψης / έκτασης. Αξιολογείται επίσης η ισορροπία Varus / Valgus για να επιβεβαιωθεί η ευθυγράμμιση του μηχανικού άξονα των κάτω άκρων.

               ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Το NAVIO ™ παρέχει την ακρίβεια από τη ρομποτική βοήθεια καθώς και την ευελιξία πολλαπλών πρωτοποριακών εμφυτευμάτων για να καλύψουν τις ανάγκες των χειρουργών και των ασθενών. Οι χειρουργοί πρέπει να αξιολογούν τους ασθενείς όπως είναι και να χρησιμοποιούν τα καλύτερα εργαλεία που διαθέτουν.

Ίδια διαδικασία ακολουθείται και στο ισχίο, ενώ σύντομα θα αναρτηθούν και λεπτομέρειες πάνω στην ρομποτική χειρουργική των αθλητικών κακώσεων.

circles circles
circles